Köbiljetter

Köbiljetterna finns i vitt, gult, blått, rosa eller grönt, bestående av tresiffriga, löpande svarta nummer från 000 till 999 (fyra gånger per rulle). Bytet av rullen med kölappar är okomplicerat och garanterar en säker transport av kölappar i kölappsutmataren.

Antal produkter: 5

Sortering: