Förseglingsetiketter

Innehållet i dina paket och dokumentmappar är konfidentiellt och bara avsett för mottagaren. Och du kan säkra det med Averys förseglingsetiketter och säkerhetsetiketter.

Märkena är försedda med det tydligt igenkännbara och internationellt förståeliga trycket ”Security Seal”. Säkerhetstexten ”VOID” efterlämnas på förseglingsytan när etiketten lyfts, och skyddar därmed dina produkter mot oönskad åtkomst.

Antal produkter: 8

Sortering:

Innehåll toggle

Färg toggle

Etikettstorlek toggle

Ark/pkt toggle

Form toggle

Användning toggle

Etiketter/ark toggle

Etiketter/pkt toggle

Limtyp toggle

Material toggle

Printer toggle

Lämplig för märkningpistol toggle

Lämplig för etikettstorlek toggle

Special egenskab toggle

Product Ruller/pk toggle

Stk/pk toggle

Tåler toggle

Temperatur resistens toggle